DrechtDokters 078 202 00 40
078 202 00 20

Category

News
Onlangs zijn Rivas Zorggroep en DrechtDokters gestart met een pilot op het gebied van ouderenzorg. Gedurende de periode van één jaar zal er bij drie huisartsenpraktijken een specialist ouderengeneeskunde voor één dagdeel per maand worden ingezet. Het doel van dit proefproject is om te onderzoeken of en op welke manier de verbinding tussen deze twee...
Vanaf 1 oktober is DrechtDokters samen met Fysio Dordt een pilot gestart  tussen geriatriefysiotherapeuten en huisartsen om zo de kwetsbare ouderen met valproblematiek, in vier huisartspraktijken, in kaart te brengen en te onderzoeken wat de waarde van het toevoegen van deze schakel aan de ketenzorg rondom kwetsbare ouderen kan zijn. Gedurende een half jaar  worden...
Het huidige zorglandschap vraagt in toenemende mate meer zelfredzaamheid van (toekomstige) senioren. Tegelijkertijd nemen de mogelijkheden om te participeren in de samenleving en de eigen levensloop te bepalen juist af. Het wordt lastiger om de juiste zorg te vinden. Immers, het aantal senioren en daarmee de zorgvraag stijgt, terwijl het aantal mensen dat in de...
Mevrouw H.A. (Hilda) van den Oosterkamp (55 jaar) is per 1 oktober 2022 benoemd tot voorzitter van de Raad van Bestuur van DrechtDokters. Zij volgt daarmee Henk Stout op, die sinds 2012 deze functie heeft bekleed, en vormt samen met medisch bestuurder Cees Bijl vanaf 1 oktober 2022 de tweehoofdige Raad van Bestuur. Hilda van...
Met veel plezier presenteren wij u ons Jaarbeeld 2021 van DrechtDokters! Tijd om even stil te staan bij de belangrijkste ontwikkelingen, activiteiten en resultaten van het afgelopen jaar. Een jaar waarin we vanuit onze meerjarenstrategie werkten aan onze ambitie om daadwerkelijk bij te dragen aan het continu verbeteren van het faciliteren en ontzorgen van huisartsen, de zorg...
Henk  Stout, voorzitter van de Raad van Bestuur bij DrechtDokters, heeft zijn vertrek aangekondigd. In een mail aan relaties schijft hij hierover het volgende: “Gelet op de bijna 10 jaar waarin ik als voorzitter van de Raad van Bestuur leiding heb gegeven aan DrechtDokters en het (sowieso) aflopen van mijn huidige termijn op 1 juli...
Geachte leden van het bestuur van het ASz, Gisteren ontvingen wij het klemmende beroep van het ASz op huisartsen en ambulancezorg om patiënten met overtuigende COVID-klachten of met een bewezen COVID-besmetting te verwijzen naar, of te presenteren bij andere ziekenhuizen in de regio, en de dringende vraag aan collega-ziekenhuizen om COVID-patiënten uit de Drechtsteden over...
Maandag 27 september heeft de Huisartsenpost DrechtDokters de overstap gemaakt naar het Huisartsenpost Informatie Systeem van HealthConnected: een specifiek op maat gemaakt, flexibel en vernieuwend systeem, dat aansluit bij de wensen van huisartsen en triagisten. Het omvat de totale flow van het contact van de HAP met de patiënt. Vanaf het eerste telefoontje tot het...
1 2