DrechtDokters 078 202 00 40
078 202 00 20

Category

News
Oktober = Stoptober Oktober is traditiegetrouw Stoptober. Dé maand waarin we de aandacht vestigen op het stoppen met roken. Na 28 dagen niet roken heeft een roker vijf keer zoveel kans om het niet-roken vol te houden. Het samen doen heeft een grote meerwaarde. Wil je als zorgverlener iemand een stoppen-met-rokenadvies geven, dan is Stoptober...
In Zwijndrecht start Hersenletsel.nl een lotgenotengroep voor mensen die Post-Covid hebben. De groep bestaat uit maximaal acht personen en duurt maximaal twee uur met pauze. Tijdens deze bijeenkomsten kun je mensen ontmoeten die hetzelfde hebben meegemaakt. Je kunt ervaringen delen over het omgaan met de gevolgen van Post-Covid. Het doel is op een positieve manier...
In april 2023 promoveerde huisarts Dick Kruijthoff op het onderwerp ‘Healing after prayer’ (‘Gebedsgenezing’). Een bijzonder, intensief onderwerp dat zelfs de landelijke publiciteit haalde. Hoe kijkt Dick terug op 12 jaar onderzoek en hoe luiden zijn bevindingen? “De relevantie van mijn onderzoek voor dokters is om een open attitude aan te nemen naar dat wat...
We zijn trots en blij dat onze organisatie het certificaat ‘NPA Certificering Zorggroep’ heeft behaald! Dit certificaat ‘bevestigt de geleverde kwaliteit van de organisatie van ketenzorg, alsmede het stimuleren van verbetering.’ “DrechtDokters is een ambitieuze, lerende en innovatieve organisatie die op basis van vertrouwen, expertise en eenduidige visie poogt aan te sluiten op de vraag...
Lees nu ons Jaarbeeld 2022, waarin we terugkijken op een jaar waarin DrechtDokters mooie stappen heeft kunnen zetten. ‘We have to change to stay the same’, schrijft onze voorzitter Raad van Bestuur Hilda van den Oosterkamp in het voorwoord. Immers, in Nederland voelen we meer dan ooit de noodzaak om ons te bezinnen op de...
We in het christelijke familiemagazine Terdege! Als ware zij een ‘vlieg op de muur’ beleefde journaliste Gisette van Dalen vorige maand een hectische zaterdagavond mee op onze huisartsenpost. Met als resultaat: een uitgebreide, mooi vormgegeven reportage, die een goed beeld geeft van hoe het er in het weekend aan toegaat en die uitstekend past in de...
Het aprilnummer van ons relatiemagazine is uit! Met een voorwoord van de hand van onze programmaleider ‘Meer Tijd voor de Patiënt (MTVP)’ Mariëlle van Avendonk en aandacht voor onder andere de volgende onderwerpen: – Presentatie vernieuwde HaROP en ondertekening convenant ZHZ – Doorontwikkeling praktijkmanagement & terugblik kick-off Praktijkmanagersnetwerk – Wat doet een… teamleider op de...
Gisteren vond de ondertekening van het vernieuwde huisartsen rampenopvangplan (HaROP) en het convenant Huisartsenzorg Zuid-Holland Zuid plaats. Het HaROP: centraal waar het kan en decentraal waar het moet Welke verplichtingen heeft de huisarts als er een ramp of een grootschalige infectieziekteuitbraak in de directe omgeving plaatsvindt? Wat behoort er wel en niet tot zijn of...
Onlangs zijn Rivas Zorggroep en DrechtDokters gestart met een pilot op het gebied van ouderenzorg. Gedurende de periode van één jaar zal er bij drie huisartsenpraktijken een specialist ouderengeneeskunde voor één dagdeel per maand worden ingezet. Het doel van dit proefproject is om te onderzoeken of en op welke manier de verbinding tussen deze twee...
Vanaf 1 oktober is DrechtDokters samen met Fysio Dordt een pilot gestart  tussen geriatriefysiotherapeuten en huisartsen om zo de kwetsbare ouderen met valproblematiek, in vier huisartspraktijken, in kaart te brengen en te onderzoeken wat de waarde van het toevoegen van deze schakel aan de ketenzorg rondom kwetsbare ouderen kan zijn. Gedurende een half jaar  worden...
1 2