DrechtDokters 078 202 00 40
078 202 00 20

Declaraties

Zo zit dat.

Als uw huisarts is aangesloten bij onze regionale huisartsenorganisatie (RHO) betekent dat DrechtDokters formeel de ketenzorg verzorgt in de huisartsenpraktijk. Het kan zijn dat u de naam ‘DrechtDokters’op uw verzekeringsoverzichten ziet staan, omdat DrechtDokters met de zorgverzekeraar afspraken heeft gemaakt over de financiering. Het bedrag dat u op uw nota ziet, betaalt de zorgverzekeraar aan DrechtDokters. Vervolgens betaalt DrechtDokters de zorgkosten uit aan uw zorgverlener.

Meer informatie

No personnel found, please create the personnel post to use the item.

Meer voor patiënten