DrechtDokters 078 202 00 40
078 202 00 20

Vestigingsklimaat

Project om met een integrale en regionale aanpak de huisartsenzorg te garanderen

De afgelopen 10 jaar is er veel veranderd in de huisartsenzorg. Er is veel zorg vanuit de ziekenhuizen overgedragen aan de huisartsenpraktijk, praktijken zijn gegroeid qua personeel, er is sprake van sterke vergrijzing en de zorg is steeds complexer geworden. Voor de komende jaren wordt voorzien dat deze stijgende en veranderende zorgvraag doorzet. Daarnaast wordt het tekort aan zorgprofessionals steeds groter met de bijbehorende krapte op de arbeidsmarkt als gevolg. Verder stijgen de zorgkosten gestaag door en zijn de financiële groeimogelijkheden beperkt.

Deze ontwikkelingen hebben onder andere tot gevolg dat het huisartsentekort in Nederland de komende jaren steeds verder zal toenemen. Dit is ook de praktijken in onze regio nu al voelbaar. Oudere huisartsen ervaren problemen bij het vinden van praktijkopvolging en alle praktijken merken hoe lastig het is om een waarnemer te vinden bij afwezigheid.

DrechtDokters wil met een regionale en integrale aanpak de continuïteit in de huisartsenzorg in de regio garanderen en is daarom het project ‘Vestigingsklimaat’ gestart. In dit project ligt de focus op het invulling geven aan de vervangingsvraag én de noodzakelijke toename van huisartsencapaciteit in de regio. Door meer huisartsen aan de regio te binden, leidt dit tot een vermindering van de werkdruk en een verhoging van het werkplezier.

In de eerste fase van het project inventariseren en analyseren we de situatie in de regio door bij zowel praktijkhouders als bij waarnemend huisartsen informatie op te halen over de vervangings- en uitbreidingsvraag, de beschikbare en benodigde huisartsencapaciteit op praktijkniveau en de waarneemproblematiek.

Nog voor de zomer van 2022 zal DrechtDokters een uitvoeringsprogramma vaststellen waar de komende periode, in ieder geval tot aan eind 2023. Concrete uitvoering van het programma zal plaatsvinden onder regie van een commissie vestigingsklimaat waarin onder leiding van MHB-lid Hugo Drost verschillende huisartsen in de regio zitting hebben genomen.

MHB-lid Hugo Drost