DrechtDokters 078 202 00 40
078 202 00 20

Praktijkondersteuner GGZ

U kunt terecht bij uw eigen huisarts met uw emotionele of psychische klachten.

In uw huisartsenpraktijk kunt u voor geestelijke gezondheidszorg, afgekort tot GGZ, terecht bij de POH GGZ. Deze gespecialiseerde praktijkondersteuner ondersteunt de huisarts bij het verlenen van zorg aan patiënten met lichte tot matige psychische en/of psychosociale klachten.

De POH GGZ heeft de juiste kennis om u snel de juiste hulp te bieden bij geestelijke of emotionele klachten in uw eigen huisartsenpraktijk. Aan de gesprekken met de POH GGZ zijn voor u geen extra kosten verbonden. Het valt onder de basisverzekering en is ook vrij van eigen risico.

Inzet POH GGZ
U kunt hieronder checken welke huisartsen deelnemen aan de module POH GGZ van DrechtDokters.

Klachten

Psychische en/of psychosociale klachten komen veel voor. Denk hierbij aan stress, werk-, relatie- en/of opvoedingsproblemen. Maar ook aandoeningen zoals een angststoornis, depressie, burn-out verslaving of een eetstoornis. Deze problemen kunnen u in uw dagelijks functioneren belemmeren en de kwaliteit van uw leven negatief beïnvloeden. Dit hoeft niet nodig te zijn want veel klachten zijn ‘met de juiste hulp op de goede plaats’ goed te behandelen.

Behandeling

Als u u klachten van psychische en/of psychosociale aard heeft, maakt u een afspraak bij uw huisarts waar het eerste gesprek mee plaats zal vinden. Samen met u bepaalt de huisarts welke zorg u nodig heeft. Dit kan zijn dat de huisarts u zelf behandelt of in contact brengt met de POH GGZ.

Zorgplan

Aan de hand van een door u ingevulde vragenlijst en een intakegesprek inventariseert de POH GGZ uw klachten en problemen. Vervolgens informeert de POH GGZ u en uw huisarts over een mogelijk plan van aanpak. Dit kan zijn een vervolgtraject bij de POH GGZ in uw huisartsenpraktijk, maar het kan ook zijn dat u wordt doorverwezen naar een andere GGZ professional in de Generalistische basis GGZ of Specialistische GGZ. Dit is afhankelijk van de ernst en complexiteit van uw klachten.

Betrokken zorgverleners

  • Als uw zorg verleend wordt door de POH GGZ zal er met regelmaat overleg plaats vinden met uw huisarts. Binnen de huisartsenpraktijk blijft de huisarts de medisch verantwoordelijke.
  • Tevens kan het zijn dat de huisarts of POH GGZ, in het kader van uw begeleiding overleg wil plegen met een professional uit de specialistische GGZ. Dit zal echter alleen plaatsvinden als u daar nadrukkelijk toestemming toe heeft verleend.

Kiezen in de GGZ

Kiezen in de GGZ is een website voor volwassenen van 18 jaar en ouder die op zoek zijn naar een zorgaanbieder voor hun psychische klachten. Hier vindt u han

dige informatie over aandoeningen en over ggz-instellingen, praktijken en behandelaren, wachttijden, vergoedingen en afstand tot de behandelaar.