DrechtDokters 078 202 00 40
078 202 00 20

Meer Tijd Voor de Patiënt (MTVP)

Hoe maken we meer tijd om het ‘goede gesprek’ met de patiënt te voeren?

In het Integraal Zorg Akkoord (IZA) is concreet gemaakt dat er Meer Tijd Voor de Patiënt (MTVP) beschikbaar moet komen voor alle Nederlanders om de huisartsenzorg toekomstbestendig te maken.

De definitie van MTVP luidt: Door een combinatie van interventies die vallen onder anders werken in de praktijk, samenwerken met het netwerk en eventueel uitbreiding van personele capaciteit, wordt het mogelijk om meer tijd voor de patiënt en daarmee een flexibele gemiddelde consultduur van 15 minuten te realiseren. De huisarts heeft hierdoor tijd om het ‘goede gesprek’ met de patiënt te voeren. De Regionale Huisartsen Organisatie ondersteunt de huisartsen bij de implementatie van MTVP.

DrechtDokters ondersteunt de huisartsen die hieraan willen deelnemen door:

  • het maken van een regioplan met behulp van een werkgroep;
  • het aanbieden, organiseren en uitvoeren van de MTVP-interventies;
  • te monitoren en te evalueren.

Leidraad

Klik hier voor de leidraad Meer Tijd Voor de Patiënt.