DrechtDokters 078 202 00 40
078 202 00 20

Aansprakelijkheid

DrechtDokters ondersteunt huisartsenzorg die voor iedereen betaalbaar, toegankelijk, van kwalitatief hoog niveau en veilig is.

DrechtDokters heeft deze website met zorg samengesteld en onderhoudt deze om actueel te zijn. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. DrechtDokters is op geen enkele wijze aansprakelijk, noch kan verantwoordelijk worden gehouden voor welke geleden schade dan ook welke voortvloeit uit de door DrechtDokters of door haar leden verstrekte informatie op deze website. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden.

DrechtDokters aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de onjuistheid en onvolledigheid van de door haar aangeboden informatie. Verwijzingen op de website van DrechtDokters naar websites en andere externe bronnen die niet door ons worden onderhouden, zijn louter ter informatie voor bezoekers opgenomen. Hoewel DrechtDokters en haar leden uiterst selectief naar externe bronnen verwijzen, kunnen wij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden.

De vanwege het bezoek aan deze website verkregen gegevens worden uitsluitend gebruikt om het surfgedrag van de bezoekers in kaart te brengen. Middels deze gegevens is DrechtDokters in staat de website verder te optimaliseren.