DrechtDokters 078 202 00 40
078 202 00 20

Inzet POH-GGZ

 De POH-GGZ werkt voor en onder verantwoordelijkheid van een huisarts.

DrechtDokters ondersteunt huisartsenpraktijken bij de inzet van praktijkondersteuning GGZ in de huisartsenpraktijk. Volgens de beleidsregel kunnen huisartsenpraktijken kunnen zich laten ondersteunen door een praktijkondersteuner (POH)-GGZ. Deze kan op verzoek van de huisarts een cliënt met psychische problemen zien om een beter beeld van de klacht te krijgen, de mogelijk nodige behandeling vast te stellen en verdere begeleiding te verlenen.

Wat doet de POH GGZ?
Het is aan de POH-GGZ om in te schatten van welke problematiek sprake is en de ernst ervan, voordat er eventueel wordt doorverwezen naar de generalistische basis GGZ of specialistische GGZ. De POH-GGZ werkt altijd voor en onder verantwoordelijkheid van een huisarts.

Module POH GGZ
DrechtDokters biedt de module POH GGZ aan. Dit houdt in dat DrechtDokters ervoor zorgen dat uw praktijk kan beschikken over een (of meer) POH GGZ, zonder dat u hiervoor het werkgeverschap met bijbehorende risico’s heeft. DrechtDokters neemt u de werving en selectie en het werkgeverschap uit handen en werkt hiervoor samen drie partijen:  Yulius-Indigo, Mentaal Beter en de Fortagroep.  Zij leveren kundige professionals die DrechtDokters vervolgens plaatst binnen de huisartsenpraktijken. DrechtDokters neemt hiervoor de rol van materieel werkgever op zich. Hier zijn voor de praktijk geen kosten aan verbonden.

Bijna alle praktijken doen mee met deze POH GGZ-module. Bekijk ze hier.