DrechtDokters 078 202 00 40
078 202 00 20

Praktijkmanagersnetwerk

Binnen het DrechtDokters praktijkmanagersnetwerk worden best practices onderling uitgewisseld en wordt specifieke kennis op diverse vraagstukken efficiënt ingezet.

Praktijkmanagement  

De druk op de zorg groeit en ook huisartsenpraktijken hebben te maken met steeds toenemende regeldruk. Dit komt bijvoorbeeld door veranderende wet- en regelgeving, grotere samenwerkingsverbanden, meerdere disciplines in de praktijk en een toenemende zorgvraag. Een deel van deze druk kan worden opgevangen door de inrichting van een efficiënte praktijkorganisatie, door middel van de inzet van een praktijkmanager.  

Wat doet de praktijkmanager? 

De praktijkmanager richt zich op de bedrijfsvoering van de praktijk en kan o.a. ingezet worden op de volgende aandachtsgebieden: kwaliteit, personeel, organisatie en beleid, financieel, middelen (facilitair/automatisering) en samenwerking op wijk- en regio niveau. 

Deskundigheidsbevordering 

Door de diverse achtergronden van de verschillende praktijkmanagers en diversiteit in behoefte van praktijkhouders heeft DrechtDokters begin 2023 een netwerk voor praktijkmanagers opgericht.  Binnen dit netwerk worden best practices onderling uitgewisseld en wordt specifieke kennis op diverse vraagstukken efficiënt ingezet. Deskundigheidsbevordering in de vorm van scholing en intervisie door externe coaches wordt op deze manier vanuit DrechtDokters georganiseerd en gefaciliteerd en ontstaat uit de behoefte van het veld. Samen met het adviesteam PM, wat we momenteel met een aantal praktijkmanagers vormgeven, bieden we een mooi ondersteuningsprogramma aan waar nieuwe praktijkmanagers en/of praktijkmedewerkers met management taken zich bij aan kunnen sluiten  

“Coming together is the beginning, keeping together is progress. Working together is success!”  Henry Ford

PM Community 

Als praktijkmanager heb je toegang gekregen tot de besloten PM community van DrechtDokters op Corpio. Hier zullen in de loop van de tijd diverse documenten beschikbaar worden gesteld, kun je contactgegevens van je collega PM’ers vinden en is onderlinge communicatie mogelijk.  

Aanmelden 

Wil je niks missen, meld je aan bij:  info@drechtdokters.nl en schrijf je in voor de eerstvolgende bijeenkomst.