DrechtDokters 078 202 00 40
078 202 00 20

Zorgprogramma's

Huisartsen en andere zorgverleners werken samen om u te ondersteunen bij  chronische ziekte.

DrechtDokters werkt samen met de huisartsenpraktijken en andere zorgverleners aan goede eerstelijnszorg. Een voorbeeld van deze samenwerking is het organiseren van zorg voor mensen met een chronische aandoening en kwetsbare ouderen. Dit doen we in de vorm van zorgprogramma’s. Indien u hiervoor in aanmerking komt, bespreekt uw huisarts de mogelijkheden met u.

Binnen een zorgprogramma bekijkt de huisarts welke omstandigheden van invloed zijn op uw klachten of kwetsbaarheid, hoe de klachten kunnen worden behandeld en op welke wijze kan worden voorkomen dat de klachten verergeren. Voor uw behandeling heeft u regelmatig contact met uw praktijkondersteuner en/of huisarts. Samen bespreekt u hoe het met u gaat en indien nodig vinden er aanvullende onderzoeken plaats. Vervolgens maakt u samen afspraken over uw gezondheidsdoelen, hoe u deze wilt bereiken, wat u zelf kunt doen en welke begeleiding u hierbij nodig heeft.

Als de situatie er om vraagt kan uw huisarts of praktijkondersteuner zorgverleners en instanties buiten de huisartsenpraktijk inschakelen voor advies, aanvullend onderzoek of gespecialiseerde behandelingen.

Lees hier de informatiebrief ‘Een chronische aandoening… wat nu?’

Op consult? Bereid u goed voor!