DrechtDokters 078 202 00 40
078 202 00 20

DrechtDokters voor de regiopartner

DrechtDokters is een organisatie die initiatieven neemt en innoveert. Die ontwikkelingen monitort, ze samen met zorgpartners in de regio omzet in concrete afspraken en acties, en zich daarbij als betrouwbare en relevante partner opstelt.

DrechtDokters is een sterke, aanspreekbare, regionale eerstelijnsorganisatie, die streeft naar kwalitatief hoogstaande, toekomstbestendige zorg in de regio. DrechtDokters bestaat uit een coöperatieve vereniging van vrijgevestigde huisartsen, een zorggroep en een huisartsenpost. 

In 2009 werd de zorggroep opgericht om de programmatische zorg aan patiënten met chronische ziekten te organiseren. Inmiddels zijn we uitgegroeid tot een regionale huisartsenorganisatie (RHO): een verzamelnaam voor organisatievormen op het gebied van regionale huisartsenzorg waarin activiteiten zijn gebundeld en die als aanspreekpunt voor derden (zoals andere zorgaanbieders, stakeholders en zorgverzekeraars) functioneren.

DrechtDokters is een organisatie die initiatieven neemt en innoveert. Die ontwikkelingen monitort, ze samen met zorgpartners in de regio omzet in concrete afspraken en acties, en zich daarbij als betrouwbare en relevante partner opstelt. Op die manier zorgt DrechtDokters ervoor dat doelen worden gerealiseerd en dat de bij DrechtDokters aangesloten huisartsen worden ‘ontzorgd’, zodat zij meer tijd hebben voor patiëntenzorg.

Meer over de doelstelling en ambities van DrechtDokters leest u in onze strategie.

Meer informatie

Cees Bijl

Lid Raad van Bestuur / Medisch directeur

Over DrechtDokters