DrechtDokters 078 202 00 40
078 202 00 20

Toekomstvisie

Het continueren van het aanbod van kwalitatief hoogstaande huisartsengeneeskundige zorg in de regio staat centraal.

De huisartsenzorg is een cruciaal onderdeel van de zorg in de eerstelijn. Deze positie is logischerwijs onderhevig aan tal van, al dan niet landelijke, ontwikkelingen. DrechtDokters gelooft in het verstevigen en verder ontwikkelen van de positie van de huisartsenpraktijk.

In de toekomstvisie van DrechtDokters staat het continueren van het aanbod van kwalitatief hoogstaande huisartsengeneeskundige zorg in de regio dan ook centraal. Zorg die ook op de langere termijn voor iedereen betaalbaar, toegankelijk en van kwalitatief hoog niveau moet zijn. Om dit te realiseren zoeken we de afstemming en samenwerking met zowel onze achterban als met onze partners in de regio op. Met elkaar kunnen we het hoofd bieden aan ontwikkelingen die gaande zijn, zoals ‘dubbele vergrijzing’, het tekort aan zorgprofessionals en bijbehorende krapte op de arbeidsmarkt en de steeds stijgende zorgkosten.

DrechtDokters onderneemt activiteiten en projecten en evalueert deze regelmatig. We houden continu oog voor kansen om huisartsen beter te ondersteunen, tot modernisering, innovatie en – niet in de laatste plaats – betere zorg voor de patiënt.

Ook in de toekomst wil DrechtDokters zich blijven onderscheiden op kwaliteit en innovatie en blijven we doelmatigheid stimuleren. Om samenwerking en duurzaamheid in de zorg te realiseren gaat DrechtDokters regionale strategische allianties aan.

Lees hier onze strategie.

Meer informatie

Cees Bijl

Lid Raad van Bestuur / Medisch directeur

Over DrechtDokters