DrechtDokters 078 202 00 40
078 202 00 20

Cliëntenraad

Samen werken wij aan mensgerichte zorg, onze zorg.

De WMCZ (Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen) bepaalt dat elke zorgaanbieder met meer dan 25 patiënten een cliëntenraad moet instellen. Zo heeft ook DrechtDokters medio 2023 een cliëntenraad opgericht. Met de stem van cliënten – om mee te praten, te doen en te beslissen – verbeteren wij de kwaliteit van de zorg. In al onze besluiten betrekken wij de vraag wat zij belangrijk vinden, vanuit hun eigen leefwereld. Hiertoe werken wij vanuit vertrouwen samen met de cliëntenraad, die de stem van onze cliënten vertegenwoordigt. Samen werken wij aan mensgerichte zorg, onze zorg.

Onze cliëntenraad bestaat uit een voorzitter en minimaal drie leden en is een gesprekspartner van de Raad van Bestuur van DrechtDokters. Zij geven gevraagd en ongevraagd advies over zaken die met de organisatie en de zorgverlening te maken hebben. Op deze manier denken en praten zij mee over belangrijke zaken voor patiënten, die ofwel gebruik maken van de Huisartsenpost in het Albert Schweitzerziekenhuis in Dordrecht, ofwel van specifieke zorgprogramma’s van DrechtDokters (COPD, diabetes, CVRM, ouderenzorg).

Contact via clientenraad@drechtdokters.nl

Adrie Groen

Voorzitter Cliëntenraad

Corrie Reesink

Lid Cliëntenraad

Huib Verhage

Lid Cliëntenraad

Marianne Gödden

Lid Cliëntenraad

Oksana Semehuk

Lid Cliëntenraad