DrechtDokters 078 202 00 40
078 202 00 20

Organisatie

DrechtDokters is een sterke, aanspreekbare, regionale eerstelijnsorganisatie, die streeft naar kwalitatief hoogstaande, toekomstbestendige zorg in de regio.

Raad van Bestuur

De organisatiestructuur van DrechtDokters is opgezet met inachtneming van de Governancecode Zorg. De

 verantwoordelijkheid over de dagelijkse bedrijfsvoering is in handen van de Raad van Bestuur.

De Raad van Bestuur bestaat uit:
Cees Bijl, medisch bestuurder
Karin Veltstra,
algemeen bestuurder a.i.

 

Organogram

Voor meer informatie over onze medewerkers en hun werkzaamheden zie Ons Team

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht heeft tot taak het integraal toezicht houden op de Raad van Bestuur van de coöperatie en op de algemene gang van zaken in de coöperatie. De Raad van Toezicht staat de Raad van Bestuur met raad ter zijde. De Raad van Toezicht richt zich bij vervulling van zijn taak op het belang van de coöperatie als private onderneming, daarbij rekening houdend met de publieke (en maatschappelijke) rol van de coöperatie en weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van de bij de coöperatie betrokken belanghebbenden af.

Raad van Toezicht wordt gevormd door:

  • Dhr. A. Hakbijl – voorzitter – lid Raad van Bestuur Reinier de Graaf Ziekenhuis Delft
  • Dhr. P.P. Valentijn –  lid Raad van Bestuur Essenburgh Training & Advies / senior onderzoeker bij Maastricht en University & Academisch Ziekenhuis Maastricht
  • Mw. I. Groenink – voorzitter – lid Raad van Bestuur SOMT University of Physiotherapy

Visie op toezicht
De Raad van Toezicht vindt het belangrijk om transparant te zijn over zijn werkzaamheden en heeft daarom in een ‘visie op toezicht’ zijn werkwijze beschreven.

Medisch Huisartsen Board (MHB)
Er is een Medisch Huisartsen Board (MHB) ingesteld die de Raad van Bestuur adviseert over vakinhoudelijke aspecten en kwaliteitsaangelegenheden. De MHB bestaat uit vier huisartsen uit eigen gelederen en geeft mede richting aan het medisch beleid. De MHB zorgt voor de hechting met en het draagvlak bij de achterban voor gemaakte keuzes.