DrechtDokters 078 202 00 40
078 202 00 20

Accreditering NPA

Geef de patiënt het vertrouwen dat de zorg verantwoord is.

DrechtDokters heeft een samenwerkingsovereenkomst gesloten met NPA, de organisatie die huisartsenpraktijken NHG- certificeert.

Huisartsen  die bij DrechtDokters zijn aangesloten kunnen een beroep doen op ondersteuning (op logistiek, facilitair en vakinhoudelijk gebied)  door DrechtDokters.

Door  deel te nemen aan de praktijkaccreditering kunnen huisartspraktijken aan patiënten, hulpverleners, zorgverzekeraars en overheid zichtbaar maken dat zij systematisch werken aan kwaliteitsverbetering en ernaar streven dat hun patiënten een gerechtvaardigd vertrouwen kunnen hebben in een verantwoorde zorgverlening.

Meer informatie over praktijkaccreditatie is te vinden op de website van de NPA.