DrechtDokters 078 202 00 40
078 202 00 20

DrechtDokters voor de huisarts

DrechtDokters is van, voor en door huisartsen.

DrechtDokters is een regionale huisartsenorganisatie (RHO) van, voor en door huisartsen. Bij DrechtDokters zijn 117 huisartsen aangesloten, die werken in 89 huisartsenpraktijken in de regio van de Drechtsteden en de West-Alblasserwaard. DrechtDokters bestaat uit een coöperatie, een zorggroep en een huisartsenpost.

Wat doet DrechtDokters
DrechtDokters helpt de aangesloten huisartsen bij het vervullen van hun centrale rol in het (medische) zorgaanbod in de directe omgeving van de patiënt. DrechtDokters ondersteunt deze huisartsen waar nodig en gewenst in hun rol van hoofdaannemer/regisseur van (medische) eerstelijns zorg. DrechtDokters doet dit via het aanbieden van diensten die leiden tot verbetering van praktijkvoering en inhoudelijke kennis. Daarnaast zet DrechtDokters zich in om de continuïteit en de kwaliteit van de huisartsenzorg in de regio te waarborgen.

Wat kan DrechtDokters concreet voor de huisarts betekenen

  • DrechtDokters biedt zorgprogramma’s voor patiënten met een chronische aandoening (Astma/COPD, Diabetes type 2, CVRM) waarin de werkafspraken met eerste- en tweedelijns zorgprofessionals zijn vastgelegd. DrechtDokters biedt daarnaast programma’s voor (kwetsbare) ouderen en laagdrempelige geestelijke gezondheidszorg ( inzet van een POH GGZ ).
  • Voor kwaliteitsborging heeft DrechtDokters voor elk zorgprogramma een expertteam, bestaande uit onder andere een kaderhuisarts (zie de alinea hieronder).  DrechtDokters maakt over deze zorg ook samenwerkingsafspraken met andere zorgverleners/organisaties zowel binnen als buiten de eerste lijn.
  • Leveren van ANW-zorg via Huisartsenpost DrechtDokters.
  • Organiseren van deskundigheidsbevorderingen voor huisartsen en voor de medewerkers binnen de huisartsenpraktijk.
  • Aandacht besteden aan evaluatie en onderzoek om inzicht te krijgen in de effecten van de zorgprogramma’s.
  • Inzet van praktijkmanagement in de huisartsenpraktijk.
  • Ondersteuning en begeleiding van uw praktijk t.b.v. NPA-certificering.
  • Ondersteuning en begeleiding van uw praktijk bij specifieke programma’s, zoals Leefstijl en Meer Tijd voor de Patiënt.

Kaderhuisartsen
Kaderhuisartsen zijn huisartsen met bijzondere medisch-inhoudelijke en organisatorische bekwaamheden op een specifiek gebied, bijvoorbeeld diabetes mellitus, palliatieve zorg, ouderenzorg of de GGZ. Zij hebben een tweejarige NHG-kaderopleiding met goed gevolg afgesloten. De kaderhuisarts is er om andere huisartsen te ondersteunen, de kwaliteit van de zorg te stimuleren, en de huisartsgeneeskunde verder te professionaliseren. Daarbij heeft de kaderhuisarts een strategische functie in de ketenzorg. De competenties bevatten inhoudelijke kennis, deskundigheid op het gebied van organisatie en ontwikkelen van beleid, ontwikkelen en geven van onderwijs, en wetenschappelijk kunnen redeneren met name op het gebied van de ‘evidence-based’ geneeskunde.

Klik hier voor het overzicht van onze kaderhuisartsen.