DrechtDokters 078 202 00 40
078 202 00 20

Samenwerking

DrechtDokters werkt samen met zorgpartners in de regio.

Sterke regionale positie

DrechtDokters is een regionale huisartsenorganisatie die initiatieven neemt en ertoe doet. Die ontwikkelingen monitort, ze samen met zorgpartners in de regio omzet in concrete afspraken en acties en zich daarbij als betrouwbare en relevante partner opstelt. Op die manier zorgen we ervoor dat de doelen die wij onszelf stellen worden worden gerealiseerd. Het uitgangspunt daarbij is dat de bij ons aangesloten huisartsen worden ‘ontzorgd’ zodat zij zich op hun patiënten kunnen richten.

Voor kwaliteitsborging heeft DrechtDokters voor elk zorgprogramma een expertteam, bestaande uit onder andere een kaderhuisarts. Klik hier voor het overzicht van onze kaderhuisartsen. DrechtDokters maakt over deze zorg ook samenwerkingsafspraken met andere zorgverleners/organisaties zowel binnen als buiten de eerste lijn.

Hieronder een overzicht van de partners in de regio waarmee we samenwerken:

Programma Zorg voor Ouderen

In het programma Zorg voor ouderen van DrechtDokters staat met name de zorg voor kwetsbare ouderen omschreven. Kwetsbaarheid bij ouderen betekent dat er een wankel evenwicht is in de gezondheid. Als er iets mis gaat, bijvoorbeeld een val of een infectie, leidt dat bij kwetsbare ouderen vaak tot een opeenvolging van complicaties. Omdat steeds meer kwetsbare ouderen tot op hoge leeftijd thuis blijven wonen, blijft de zorg voor deze ouderen langer bij de huisarts en concentreert deze zich steeds meer in de wijk. Daarom is samenwerking tussen verschillende partijen belangrijk, zoals welzijn, verpleging, verzorging, thuiszorg, de huisarts, mantelzorgers, vrijwilligers en buurtbewoners.

Programma Zorg voor Ouderen 2024-2026
Bekijk hier de publieksversie van het programma Zorg voor ouderen van DrechtDokters 2024-2026.

Samenwerkende partijen Zorg voor Ouderen
Samenwerkende partijen algemeen