DrechtDokters 078 202 00 40
078 202 00 20

Samenwerking

DrechtDokters werkt samen met zorgpartners in de regio.

Sterke regionale positie

DrechtDokters is een regionale huisartsenorganisatie die initiatieven neemt en ertoe doet. Die ontwikkelingen monitort, ze samen met zorgpartners in de regio omzet in concrete afspraken en acties en zich daarbij als betrouwbare en relevante partner opstelt. Op die manier zorgen we ervoor dat de doelen die wij onszelf stellen worden worden gerealiseerd. Het uitgangspunt daarbij is dat de bij ons aangesloten huisartsen worden ‘ontzorgd’ zodat zij zich op hun patiënten kunnen richten.

Voor kwaliteitsborging heeft DrechtDokters voor elk zorgprogramma een expertteam, bestaande uit onder andere een kaderhuisarts. Klik hier voor het overzicht van onze kaderhuisartsen. DrechtDokters maakt over deze zorg ook samenwerkingsafspraken met andere zorgverleners/organisaties zowel binnen als buiten de eerste lijn.

Hieronder een overzicht van de partners in de regio waarmee we samenwerken:

N.B. De Regiovergelijker laat zien hoe de huisartsenregio’s zich onderling verhouden tot de regio-indelingen van de zorgpartners.

Relatiemagazine
Met het relatiemagazine houden we onze stakeholders op de hoogte  van recente ontwikkelingen binnen onze organisatie.