DrechtDokters 078 202 00 40
078 202 00 20

Zorg voor ouderen

Steeds meer huisartsen werken met het programma Zorg voor ouderen van DrechtDokters.

DrechtDokters heeft een programma Zorg voor Ouderen opgesteld voor de regio en afspraken gemaakt met zorgverzekeraars over de uitrol hiervan. Een groot aantal praktijken in de regio werkt reeds met dit programma. 

Ondersteuning
DrechtDokters ondersteunt praktijken structureel bij het werken met het programma Zorg voor ouderen en biedt in dat kader onder andere personele ondersteuning, deskundigheidsbevordering en verschillende tools. DrechtDokters neemt daarnaast het voortouw in het komen tot afspraken met regionale samenwerkingspartners.

Kwetsbare ouderen

In het programma Zorg voor ouderen van DrechtDokters staat met name de zorg voor kwetsbare ouderen omschreven. Kwetsbaarheid bij ouderen betekent dat er een wankel evenwicht is in de gezondheid. Als er iets mis gaat, bijvoorbeeld een val of een infectie, leidt dat bij kwetsbare ouderen vaak tot een opeenvolging van complicaties.
Omdat steeds meer kwetsbare ouderen tot op hoge leeftijd thuis blijven wonen, blijft de zorg voor deze ouderen langer bij de huisarts en concentreert deze zich steeds meer in de wijk. Daarom is samenwerking tussen verschillende partijen belangrijk, zoals welzijn, verpleging, verzorging, thuiszorg, de huisarts,
mantelzorgers, vrijwilligers en buurtbewoners.

Publieksversie
Bekijk hier de publieksversie van het programma Zorg voor ouderen van DrechtDokters 2024-2026.

Samenwerkende partijen Zorg voor Ouderen