DrechtDokters 078 202 00 40
078 202 00 20

Zorg voor ouderen

DrechtDokters ondersteunt huisartsenzorg die voor iedereen betaalbaar, toegankelijk, van kwalitatief hoog niveau en veilig is.

Het programma Zorg voor ouderen
DrechtDokters biedt het programma Zorg voor ouderen aan. U kunt hier de publieksversie van dit programma nalezen. Steeds meer huisartsen nemen aan dit programma deel. De meeste ouderen zijn prima in staat om eigen regie te voeren over hun leven en daarmee die zelfstandigheid te behouden. Een deel van de ouderen lukt dat niet. We spreken dan over kwetsbare ouderen Er is dan sprake van een wankel evenwicht is in de gezondheid. Als er iets mis gaat, bijvoorbeeld een val of een infectie, leidt dat bij kwetsbare ouderen vaak tot een opeenvolging van complicaties. Omdat steeds meer kwetsbare ouderen tot op hoge leeftijd thuis blijven wonen, blijft de zorg voor deze ouderen bij de huisarts en concentreert deze zich steeds meer in de wijk. Daarom is samenwerking tussen verschillende partijen belangrijk, zoals welzijn, verpleging, verzorging, thuiszorg, de huisarts, mantelzorgers, vrijwilligers en buurtbewoners.

Wat kunt u als oudere zelf doen, in samenwerking met de mensen om u heen, om zo lang en veilig mogelijk zelfstandig te blijven wonen? Lees hier onze tips.

Het Persoonlijk Patiënten Dossier (PPD)
Met name als u ouder en mogelijk meer kwetsbaar wordt, is het belangrijk dat uw huisarts en andere zorgverleners op de hoogte zijn van wat u wel wilt en wat niet. Tevens is het belangrijk dat u kunt vertellen wat uw ziektegeschiedenis is en welke medicatie u gebruikt. Algemene informatie over u (en bijvoorbeeld contactpersoon, mantelzorger, behandelaren) draagt ook bij aan een passende behandeling.

Om de eigen regie te behouden en tegelijkertijd na te denken over de zorg die u in de toekomst wilt ontvangen (ook wel ‘Advance Care Planning’ genoemd) is er een boekje ontwikkeld: Het Persoonlijk Patiënten Dossier (PPD). Het PPD is een mapje waarin u zelf informatie kunt verzamelen. Lees meer.

 

Inhoud van het PPD

Voor wie is het PPD?
Het PPD wordt via huisartsen verspreid onder kwetsbare ouderen. Daarbij wordt gestart met huisartsen die werken met het Ouderenzorgprogramma van DrechtDokters. U kunt dat hier checken. Mogelijk wordt het PPD in de toekomst ook breder verspreid.

N.B. Uw huisarts kiest zelf of hij met het PPD of op een andere manier werkt. Bent u een kwetsbare oudere en werkt uw huisarts (nog) niet met het PPD? En wilt u het PPD toch graag ontvangen? Dan kunt u uw huisarts vragen het alsnog voor u aan te vragen.

Meer informatie