DrechtDokters 078 202 00 40
078 202 00 20

Ketenzorgprogramma's

Met de ketenzorgprogramma’s wordt beoogd de kwaliteit van zorg voor mensen met een chronische aandoening te optimaliseren tegen beheersbare kosten.

DrechtDokters biedt zorgprogramma’s voor patiënten met een chronische aandoening waarin de werkafspraken met eerste- en tweedelijns zorgprofessionals zijn vastgelegd. Een zorgprogramma beschrijft: 

  • waaruit de zorg bestaat 
  • hoe de zorg en de organisatie ervan eruit ziet
  • in welke vorm de zorg gegeven wordt  
  • wie de zorgverleners zijn

Elke zorgprofessional streeft naar de best mogelijke zorg voor zijn patiënt. Met ruime aandacht voor de mens áchter de patiënt en doeltreffende behandelplannen voor diabetes type 2, Astma, COPD en CVRM. Onze zorgprogramma’s voldoen aan de landelijke zorgstandaarden NHG.

Deelname ketenzorgprogramma’s
Bijna alle huisartsenpraktijken doen mee met de ketenzorgprogramma’s van DrechtDokters. Bekijk ze hier.

In overleg met de patiënt
Deelname aan een ketenzorgprogramma is een gezamenlijk besluit van patiënt en betrokken huisarts. Lees hier de informatiebrief ‘Een chronische aandoening… wat nu?

Behandelteams
Afhankelijk van het type chronische aandoening, wordt een behandelteam samengesteld uit onder andere huisartsen, praktijkondersteuners, apothekers, diëtisten, psychologen, podotherapeuten, fysiotherapeuten, pedicures, oogartsen, internisten, cardiologen, longartsen, specialist ouderengeneeskunde en diagnostische centra.

Kosten zorgprogramma
DrechtDokters en de betrokken zorgverleners hebben afspraken met de zorgverzekeraar over de kosten van de zorgverlening aan de patiënt. De kosten van de zorgprogramma’s vallen onder de basisverzekering. Dit gaat niet ten laste van het eigen risico van de patiënt. Kosten van medicatie en laboratoriumonderzoek vallen wel onder het eigen risico en moet de patiënt zelf betalen zolang de patiënt het eigen risico nog niet heeft opgebruikt. De patiënt ziet op het kostenoverzicht van de verzekeraar welke kosten per kwartaal betaald zijn voor deelname aan het zorgprogramma.