DrechtDokters 078 202 00 40
078 202 00 20

Inzet praktijkmanagement

Door optimalisering van de praktijkvoering wordt de werklast van de huisarts verminderd en heeft de huisarts meer tijd voor de patiënt.

De druk op de zorg groeit en ook huisartsenpraktijken hebben te maken met steeds toenemende regeldruk. Dit komt bijvoorbeeld door veranderende wet- en regelgeving, grotere samenwerkingsverbanden, meer personeel en een toenemende zorgvraag. Een belangrijk doel van DrechtDokters is om de praktijkvoering te optimaliseren en het praktijkrendement te verhogen, zodat de werklast vermindert en er meer tijd kan worden besteed aan patiënten. Daarom biedt DrechtDokters onze huisartsen praktijkmanagement aan, waarbij een praktijkmanager die in dienst is bij DrechtDokters een aantal uur per week uw praktijk ondersteunt bij de bedrijfsvoering.

Wat doet de praktijkmanager?
De praktijkmanager richt zich op de bedrijfsvoering van de praktijk en wordt ingezet op de volgende aandachtsgebieden: kwaliteit, personeel, organisatie en beleid, financieel, middelen (facilitair/automatisering) en samenwerking op wijk- en regio niveau.

Traject
Het traject van praktijkmanagement via DrechtDokters start met een nulmeting in de praktijk (de praktijkscan). Aan de hand van de uitkomsten en aanbevelingen wordt door de praktijkmanager een praktijkplan opgesteld, dat dient als leidraad om de gestelde doelen in de praktijk binnen een vastgestelde tijd te behalen. 

Door de diverse achtergronden van de verschillende praktijkmanagers van DrechtDokters en samenwerking binnen de organisatie worden best practices onderling uitgewisseld en wordt kennis efficiënt ingezet.

Ons team
Klik hier om naar ons team van praktijkmanagers te gaan.