DrechtDokters 078 202 00 40
078 202 00 20

Karin Veltstra benoemd tot bestuurder DrechtDokters

De Algemene ledenvergadering van DrechtDokters heeft in zijn vergadering van 30 mei jl. Karin Veltstra (51) benoemd tot bestuurder van DrechtDokters. Karin Veltstra is op dit moment al interim-bestuurder van DrechtDokters, maar heeft de wens uitgesproken om zich voor langere tijd aan DrechtDokters te verbinden.

De Raad van Toezicht (RvT) is blij met de benoeming van Karin.

RvT-voorzitter Arjen Hakbijl: “Karin heeft zich in de korte tijd dat zij bij DrechtDokters werkzaam is laten zien als een ervaren, daadkrachtig en gedreven bestuurder met een grote kennis van zaken. De RvT is blij dat zij zich langer voor DrechtDokters en de aangesloten huisartsen wil inzetten en een succesvolle samenwerking wil realiseren, zowel met hen, de organisatie en haar belangrijkste maatschappelijke partners”.

De benoeming gaat in per 1 oktober a.s. Dat is ook het moment waarop DrechtDokters statutair overgaat van een tweehoofdig naar een eenhoofdig bestuur. De huidige medisch bestuurder, Cees Bijl, zal per 1 oktober a.s. de organisatie verlaten in verband met pensionering.