DrechtDokters 078 202 00 40
078 202 00 20

Promotie huisarts Dick Kruijthoff ‘Healing after prayer’

In april 2023 promoveerde huisarts Dick Kruijthoff op het onderwerp ‘Healing after prayer’ (‘Gebedsgenezing’). Een bijzonder, intensief onderwerp dat zelfs de landelijke publiciteit haalde. Hoe kijkt Dick terug op 12 jaar onderzoek en hoe luiden zijn bevindingen? “De relevantie van mijn onderzoek voor dokters is om een open attitude aan te nemen naar dat wat je niet begrijpt, wat niet voorspelbaar en niet herhaalbaar is.” 

Aanleiding
“De aanleiding voor mijn onderzoek was de bijzondere genezing van een patiënte in 2007, van de toen 44-jarige Janneke Vlot. Janneke leed al 17 jaar aan posttraumatische dystrofie en was bedlegerig. Haar verhaal is bekend: ze bezocht een gebedsdienst en stond tijdens deze dienst op uit haar rolstoel. Janneke was zo opgetogen dat ze direct, God prijzend en lovend, door de polder is gaan rennen en gaan fietsen. Want ze had geen pijn meer en revalidatie bleek niet nodig. Ze belde me de volgende ochtend op om het grote nieuws te vertellen. Ik begreep niet hoe dit kon, maar heb contact opgenomen met het Erasmus MC, waar Janneke onder behandeling van medisch specialisten was. Lichamelijk onderzoek wees uit dat ze inderdaad helemaal hersteld was. Er was geen spoor meer van haar aandoening te vinden. Wat ook bijzonder was: de hoge doses morfine, die Janneke eerder dagelijks gebruikte, hoefden niet te worden afgebouwd, maar werden meteen gestopt zonder onthoudingsverschijnselen. De bijzondere gebeurtenis haalde de publiciteit. Janneke machtigde mij als huisarts om aan journalisten haar medische gegevens te verstrekken. Dagblad Trouw publiceerde er twee artikelen over.”

Klik hier om verder te lezen