DrechtDokters 078 202 00 40
078 202 00 20

Jaarbeeld 2022

Lees nu ons Jaarbeeld 2022, waarin we terugkijken op een jaar waarin DrechtDokters mooie stappen heeft kunnen zetten. ‘We have to change to stay the same’, schrijft onze voorzitter Raad van Bestuur Hilda van den Oosterkamp in het voorwoord. Immers, in Nederland voelen we meer dan ooit de noodzaak om ons te bezinnen op de vraag hoe de zorg op een verantwoorde en toekomstbestendige wijze kan worden ingericht. Dit geldt zeker ook voor de eerstelijnszorg. Voor een verdere uitwerking van de diverse ontwikkelingen in 2022 en hoe deze zich verhouden tot onze organisatie verwijzen we u naar de thema’s in dit jaarverslag. Veel inspiratie en leesplezier toegewenst!

Klik op de onderstaande afbeelding om naar het Jaarbeeld 2022 te gaan.