DrechtDokters 078 202 00 40
078 202 00 20

DrechtDokters behaalt ‘NPA Certificering Zorggroep’

We zijn trots en blij dat onze organisatie het certificaat ‘NPA Certificering Zorggroep’ heeft behaald! Dit certificaat ‘bevestigt de geleverde kwaliteit van de organisatie van ketenzorg, alsmede het stimuleren van verbetering.’ “DrechtDokters is een ambitieuze, lerende en innovatieve organisatie die op basis van vertrouwen, expertise en eenduidige visie poogt aan te sluiten op de vraag van huisartsenpraktijken.” concluderen de auditoren. In het rapport staat verder: ‘De zorggroep werkt systematisch aan verbetering van de organisatie van de ketenzorg en heeft aangetoond aan de randvoorwaarden hieromtrent te voldoen. De randvoorwaarden bestaan uit de ‘Bouwstenen’ en de ‘Toetsbare Kwaliteitskenmerken Basis op Orde’ uit de nota ‘Kwaliteitsbeleid op Maat’ (2019) van InEen.

Prachtig resultaat
“Een prachtig resultaat waar we met elkaar hard voor hebben gewerkt en waar we terecht trots op mogen zijn!”, aldus Hilda van den Oosterkamp, voorzitter Raad van Bestuur.

Volgende stap
De volgende stap die DrechtDokters zet is deelname aan de pilot ‘NPA Regiocertificering’. Deze certificering gaat in de toekomst de ‘NPA Certificering Zorggroep’ vervangen. We zijn hierbij uitgenodigd om mee te denken over deze nieuwe vorm van certificering. DrechtDokters is één van de in totaal vier regio’s die deelnemen aan deze pilot, die inmiddels is gestart.