DrechtDokters 078 202 00 40
078 202 00 20

Category

Nieuws
Oktober = Stoptober Oktober is traditiegetrouw Stoptober. Dé maand waarin we de aandacht vestigen op het stoppen met roken. Na 28 dagen niet roken heeft een roker vijf keer zoveel kans om het niet-roken vol te houden. Het samen doen heeft een grote meerwaarde. Wil je als zorgverlener iemand een stoppen-met-rokenadvies geven, dan is Stoptober...
In Zwijndrecht start Hersenletsel.nl een lotgenotengroep voor mensen die Post-Covid hebben. De groep bestaat uit maximaal acht personen en duurt maximaal twee uur met pauze. Tijdens deze bijeenkomsten kun je mensen ontmoeten die hetzelfde hebben meegemaakt. Je kunt ervaringen delen over het omgaan met de gevolgen van Post-Covid. Het doel is op een positieve manier...
Kom jij bij onze cliëntenraad? DrechtDokters is een sterke, aanspreekbare, regionale eerstelijnsorganisatie, die streeft naar kwalitatief hoogstaande, toekomstbestendige zorg in de regio Drechtsteden /West-Alblasserwaard. DrechtDokters bestaat uit een coöperatieve vereniging van vrijgevestigde huisartsen, een zorggroep en een huisartsenpost.  In 2009 werd de zorggroep opgericht om de programmatische zorg aan patiënten met chronische ziekten te organiseren....
De Raad van Bestuur heeft recentelijk de heer Adrie Groen (67) benoemd tot voorzitter van de nieuwe cliëntenraad van DrechtDokters. Adrie is emeritus-predikant en is verbonden geweest aan diverse Hervormde Gemeenten in o.a. Waarde, Hellendoorn, Sliedrecht en Rijsoord. Adrie is getrouwd en woonachtig in Sliedrecht. Adrie: “Vanuit mijn achtergrond als predikant heb ik een goed inzicht...
Palliatieve Kit nu ook in de Drechtsteden beschikbaar! 𝘌𝘦𝘯 𝘮𝘰𝘰𝘪 𝘳𝘦𝘴𝘶𝘭𝘵𝘢𝘢𝘵Huisartsen, apothekers en thuiszorgorganisaties hebben per 3 juli samen de Palliatieve Kit voor de regio Drechtsteden e.o. beschikbaar gemaakt. 10 apotheken zijn inmiddels gestart met de uitgifte van de Palliatieve Kit en per 1 september volgen nog 12 apotheken. De werkgroep van het Netwerk Palliatieve Zorg Dordrecht,...
In april 2023 promoveerde huisarts Dick Kruijthoff op het onderwerp ‘Healing after prayer’ (‘Gebedsgenezing’). Een bijzonder, intensief onderwerp dat zelfs de landelijke publiciteit haalde. Hoe kijkt Dick terug op 12 jaar onderzoek en hoe luiden zijn bevindingen? “De relevantie van mijn onderzoek voor dokters is om een open attitude aan te nemen naar dat wat...
Lees nu ons Jaarbeeld 2022, waarin we terugkijken op een jaar waarin DrechtDokters mooie stappen heeft kunnen zetten. ‘We have to change to stay the same’, schrijft onze voorzitter Raad van Bestuur Hilda van den Oosterkamp in het voorwoord. Immers, in Nederland voelen we meer dan ooit de noodzaak om ons te bezinnen op de...
We in het christelijke familiemagazine Terdege! Als ware zij een ‘vlieg op de muur’ beleefde journaliste Gisette van Dalen vorige maand een hectische zaterdagavond mee op onze huisartsenpost. Met als resultaat: een uitgebreide, mooi vormgegeven reportage, die een goed beeld geeft van hoe het er in het weekend aan toegaat en die uitstekend past in de...
Het aprilnummer van ons relatiemagazine is uit! Met een voorwoord van de hand van onze programmaleider ‘Meer Tijd voor de Patiënt (MTVP)’ Mariëlle van Avendonk en aandacht voor onder andere de volgende onderwerpen: – Presentatie vernieuwde HaROP en ondertekening convenant ZHZ – Doorontwikkeling praktijkmanagement & terugblik kick-off Praktijkmanagersnetwerk – Wat doet een… teamleider op de...
Gisteren vond de ondertekening van het vernieuwde huisartsen rampenopvangplan (HaROP) en het convenant Huisartsenzorg Zuid-Holland Zuid plaats. Het HaROP: centraal waar het kan en decentraal waar het moet Welke verplichtingen heeft de huisarts als er een ramp of een grootschalige infectieziekteuitbraak in de directe omgeving plaatsvindt? Wat behoort er wel en niet tot zijn of...
1 2 3