DrechtDokters 078 202 00 40
078 202 00 20

Netwerk Palliatieve Zorg

Vanaf deze maand is het Netwerk Palliatieve Zorg te vinden bij DrechtDokters op kantoor.
In Nederland bestaan er 65 Netwerken Palliatieve Zorg. Dit zijn formele en duurzame samenwerkingsverbanden van zelfstandige organisaties die betrokken zijn bij palliatieve zorg in een bepaalde regio.

Zij zijn er voor de regio Dordrecht, Gorinchem & omstreken, namelijk de gemeentes Ridderkerk, Alblasserdam, Molenlanden, Vijfheerenlanden, Zwijndrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht, Hardinxveld-Giessendam, Gorinchem en Dordrecht.

Deze Netwerken zijn landelijk geïnitieerd om de samenhang in de interdisciplinaire netwerkzorg te bevorderen, met als doel bij te dragen aan een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven en sterven, op basis van de waarden, wensen en behoeften van de patiënt en diens naasten.
Bij dit Netwerk zijn 28 organisaties aangesloten, waaronder ASz, de Blije Borgh en DrechtDokters!

DrechtDokters is per 1 januari penvoerder van het Netwerk Palliatieve Zorg en werken er 2 medewerkers bij ons op kantoor. Dit zijn Janny Sonneveld, ondersteunend medewerker en Anine Wink, netwerkcoördinator.
Zij zullen ook regelmatig aanwezig zijn bij thema- of scholingsactiviteiten in de regio.