DrechtDokters 078 202 00 40
078 202 00 20

Day

april 13, 2023
Gisteren vond de ondertekening van het vernieuwde huisartsen rampenopvangplan (HaROP) en het convenant Huisartsenzorg Zuid-Holland Zuid plaats. Het HaROP: centraal waar het kan en decentraal waar het moet Welke verplichtingen heeft de huisarts als er een ramp of een grootschalige infectieziekteuitbraak in de directe omgeving plaatsvindt? Wat behoort er wel en niet tot zijn of...