DrechtDokters 078 202 00 40
078 202 00 20

Presentatie vernieuwde Huisartsen rampenopvangplan (HaROP) en ondertekening convenant Huisartsenzorg Zuid-Holland Zuid

Gisteren vond de ondertekening van het vernieuwde huisartsen rampenopvangplan (HaROP) en het convenant Huisartsenzorg Zuid-Holland Zuid plaats.

Het HaROP: centraal waar het kan en decentraal waar het moet
Welke verplichtingen heeft de huisarts als er een ramp of een grootschalige infectieziekteuitbraak in de directe omgeving plaatsvindt? Wat behoort er wel en niet tot zijn of haar taken en hoe worden daar afspraken over gemaakt? Deze en andere zaken staan beschreven in het vernieuwde huisartsen rampenopvangplan (HaROP), dat gisteren is gepresenteerd. Het HaROP heeft betrekking op het Crisisteam Huisartsenzorg Zuid-Holland Zuid en is een hulpmiddel om samenwerkingsafspraken over de voorbereiding en organisatie van het optreden bij rampen en crises vorm te geven. Het is bedoeld voor huisartsen en huisartsenposten en voor regionale (crisis)coördinatoren. In het HaROP wordt tevens concreet gemaakt wat van de huisartsen verwacht wordt binnen de drie GHOR-processen: de acute zorg, de infectieziektebestrijding en de nazorg. Het uitgangspunt van het HaROP is: centraal waar het kan en decentraal waar het moet.

Ondertekening Convenant Huisartsenzorg
Gelijktijdig werd het bijgestelde Convenant Huisartsenzorg ‘Inzake de voorbereiding en inzet van de huisartsenzorg ZHZ bij de geneeskundige hulpverlening in het kader van de rampenbestrijding en crisisbeheersing in de Regio Zuid-Holland Zuid’ ondertekend. In het convenant staat omschreven hoe de verschillende partijen samenwerken, welke verantwoordelijkheden zij hebben en wie wat te doen staat in geval van grootschalige infectieziektenbestrijding of een flitsramp.

Betrokken partijen bij het convenant
De betrokken partijen en ondertekenaars van het convenant zijn (vertegenwoordigers van):
• de plv directeur Publieke Gezondheid ZHZ – Paul van Hattem;
• algemeen directeur Veiligheidsregio ZHZ – Caren Frentz;
• voorzitter crisisteam Huisartsen ZHZ en ambassadeur LHV – Adrie Evertse;
• voorzitter Raad van Bestuur DrechtDokters – Hilda van den Oosterkamp;
• algemeen directeur Huisarts en Zorg – Corné van Asten;
• manager Zorggroep Hoeksewaard – Wendy Ophorst;
• bestuurder Huisartsenpost ’t Hellegat – Jochem Janssen.


Paul van Hattem: “In het convenant staat mooi omschreven hoe we onze samenwerking organiseren voor mensen die in crisis verkeren. Het is tevens een bewijs van alles wat we de afgelopen jaren met elkaar hebben bereikt; denk aan Covid, denk aan de vluchtelingen uit Oekraïne. Goed om dit met deze ondertekening nu officieel vast te leggen, dat geeft alle vertrouwen voor de toekomst!”


V.l.n.r: Corné van Asten, Hilda van den Oosterkamp


V.l.nr: Caren Frentz, Paul van Hattem, Adrie Evertse