DrechtDokters 078 202 00 40
078 202 00 20

NEN7510

Informatiebeveiliging in de zorg

Drechtdokters zet zich in voor optimale informatiebeveiliging met
NEN 7510 certificering

NEN 7510 is een belangrijke norm in de Nederlandse zorgsector die richtlijnen biedt voor informatiebeveiliging. Deze norm is specifiek ontworpen om de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van medische gegevens te waarborgen. Voor zorginstellingen is het naleven van de NEN 7510 van cruciaal belang, niet alleen om aan wettelijke eisen te voldoen, maar ook om het vertrouwen van patiënten en partners te behouden.

Wat is NEN 7510?

NEN 7510 is opgesteld door het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN) en biedt een raamwerk voor het beheren van informatiebeveiliging binnen zorginstellingen. De norm is gebaseerd op de internationale standaard ISO 27001, maar is aangepast aan de specifieke eisen en uitdagingen van de zorgsector. De belangrijkste doelen van NEN 7510 zijn:

  1. Bescherming van patiëntgegevens: Het waarborgen dat gevoelige medische informatie veilig en vertrouwelijk wordt behandeld.
  2. Risicobeheer: Het identificeren en beheersen van risico’s met betrekking tot informatiebeveiliging.
  3. Naleving van wet- en regelgeving: Het ondersteunen van zorginstellingen in het voldoen aan relevante wet- en regelgeving, zoals de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Hoe werkt Drechtdokters aan NEN 7510 certificering?

Drechtdokters, een vooraanstaande zorgverlener in de regio, erkent het belang van een robuust informatiebeveiligingsbeleid en heeft daarom de NEN 7510 certificering hoog op de agenda staan. Het proces om deze certificering te behalen en te onderhouden omvat verschillende stappen:

  1. Bewustwording en training: Alle medewerkers van Drechtdokters worden regelmatig getraind in de principes van informatiebeveiliging en de specifieke eisen van NEN 7510. Dit zorgt ervoor dat iedereen binnen de organisatie zich bewust is van zijn of haar rol in het beschermen van patiëntgegevens.

  2. Risicoanalyse: Drechtdokters voert periodieke risicoanalyses uit om potentiële zwakke punten in hun informatiebeveiligingssystemen te identificeren. Op basis van deze analyses worden passende maatregelen genomen om risico’s te mitigeren.

  3. Beleid en procedures: Er worden duidelijke beleidslijnen en procedures opgesteld die in lijn zijn met de eisen van NEN 7510. Dit omvat onder andere toegangsbeheer, incidentmanagement en de beveiliging van IT-systemen.

  4. Technische maatregelen: Drechtdokters investeert in geavanceerde technische oplossingen om de beveiliging van hun systemen te waarborgen. Dit omvat onder andere encryptie van gegevens, firewalls en antivirussoftware.

  5. Interne en externe audits: Regelmatige audits, zowel intern als door externe partijen, helpen Drechtdokters om te controleren of de naleving van NEN 7510 op peil is en waar nodig verbeteringen door te voeren.

  6. Continu verbeteren: Informatiebeveiliging is een continu proces. Drechtdokters streeft ernaar om hun systemen en procedures voortdurend te evalueren en te verbeteren, om zo aan de hoogste standaarden te blijven voldoen.

Door deze uitgebreide en systematische aanpak zorgt Drechtdokters ervoor dat zij niet alleen voldoen aan de NEN 7510 norm, maar ook een veilige en betrouwbare zorgomgeving bieden voor hun patiënten. Dit onderstreept hun commitment aan kwaliteit en veiligheid in de zorg.