DrechtDokters 078 202 00 40
078 202 00 20

Arjen Hakbijl nieuwe voorzitter Raad van Toezicht DrechtDokters

Per 23 juni 2021 treedt de heer drs. A. (Arjen) Hakbijl RA aan als nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht van de regionale huisartsenorganisatie DrechtDokters. Hij neemt deze functie over van de heer drs. V.I. (Victor) Goedvolk, die na bijna 8 jaar afscheid neemt. De heer Hakbijl heeft brede ervaring met bedrijfsvoering, financiën en algemeen bestuur (governance) binnen de gezondheidszorg.

Momenteel is de heer Hakbijl lid van de Raad van Bestuur van Ziekenhuis Gelderse Vallei te Ede. Vanuit die positie heeft hij onder andere een rol in de doorontwikkeling van het regionale zorgnetwerk met huisartsen, andere spelers in de eerste lijn, verzorging verpleging en thuiszorg, zorgverzekeraars en gemeenten.

Daarvoor was de heer Hakbijl partner bij PwC in de gezondheidszorg, o.a verantwoordelijk voor projecten rond regionale samenwerking en fusie, eerstelijn en labaratoria, governance en financiering. Daarnaast is de heer Hakbijl lid van de Raad van Toezicht van de werkgeversvereniging Zorg en Welzijn te Arnhem en is hij lid van de NVZ bestuursadviescommissie besturing en bekostiging.

De heer Hakbijl is 47 jaar en woont in Dordrecht.

 

“Het grote belang van de huisartsenzorg voor onze regio, in samenwerking met andere partijen in het zorgnetwerk, maakt dat ik graag deze rol op mij neem”, aldus de heer Hakbijl.

Ook  algemeen directeur Henk Stout is enthousiast over de benoeming: “Onze voorkeur ging uit naar een voorzitter met een sterke betrokkenheid bij de zorg en een binding met de regio. Gezien zijn achtergrond en huidige functie zijn we met de benoeming van de heer Hakbijl daar zeer goed in geslaagd.”

 

Leave a Reply