DrechtDokters 078 202 00 40
078 202 00 20

Regionale samenwerking vaccinatie cliënt huisarts in zorginstelling

Een nieuwe stap in de vaccinaties; het is nu de beurt aan bewoners van zorginstellingen! Hoewel dit onder verantwoordelijkheid van de eigen huisarts valt, is ervoor gekozen om de bewoners die hiervoor in aanmerking komen in de eigen huiselijke omgeving van hun instelling tegelijkertijd te laten vaccineren.

“Zorginstellingen en huisartsen slaan de handen ineen om dit logistiek allemaal goed met elkaar te regelen”, aldus Nicole Fraaije van Zorggroep ZGWA. “Door op regionaal niveau met elkaar samen te werken, kunnen we ervoor zorgen dat iedereen snel gevaccineerd wordt. We maken gebruik van het vaccin Moderna en gaan dit toedienen aan de ouderen en mensen met een beperking die (tijdelijk) in een instelling wonen, of in een of groepsgebonden/geclusterde woning. Dat is natuurlijk een veel betere oplossing dan dat elke huisarts op bezoek gaat bij zijn of haar cliënt in de zorginstelling. Dat zou me een chaos opleveren!”

Tijdspad

“Op het moment dat het vaccin is afgeleverd, gaan wij volop aan de slag om in een periode van drie weken de klus te klaren”, vult Johan Groen, bestuurder Protestantse Zorggroep Crabbehof, namens de zorginstellingen aan. “We verwachten dat we op maandag 22 februari kunnen starten met prikken (mogelijk starten andere instellingen later). De huisarts is de hoofdbehandelaar en dus verantwoordelijk, daarom zal er zal altijd onder supervisie van een huisarts gewerkt worden. Met behulp van prikteams wordt iedere bewoner in zijn of haar eigen zorginstelling ingeënt tegen het coronavirus.”

 

Trots op samenwerking

Directeur Publieke Gezondheid, Cees Vermeer, juicht deze samenwerking toe. “Elke week overleg ik met de GGDGHOR crisisorganisatie en alle sectoren in de geneeskundige keten. Na maanden van ‘vechten’ tegen het coronavirus komt er met het vaccineren nu eindelijk licht aan het einde van de corona-tunnel. De huisartsen hebben samen met de zorginstellingen het initiatief genomen om de vaccinaties voor deze doelgroep zo efficiënt en snel mogelijk uit te voeren. Dit is ontzettend goed nieuws voor de mensen in de zorginstellingen!”