DrechtDokters 078 202 00 40
078 202 00 20

Reactie Crisisteam Zuid-Holland Zuid op bericht Albert Schweitzer Ziekenhuis inzake sluiting voor corona-patiënten

Geachte leden van het bestuur van het ASz,

Gisteren ontvingen wij het klemmende beroep van het ASz op huisartsen en ambulancezorg om patiënten met overtuigende COVID-klachten of met een bewezen COVID-besmetting te verwijzen naar, of te presenteren bij andere ziekenhuizen in de regio, en de dringende vraag aan collega-ziekenhuizen om COVID-patiënten uit de Drechtsteden over te nemen. Een situatie die van kracht blijft totdat een eerlijker verdeling van COVID-patiënten is ontstaan tussen de ziekenhuizen in Zuidwest-Nederland, volgens de afspraken binnen het Regionaal Overleg Acute Zorgketen.

Als Crisisteam ZHZ hebben we begrip voor de door het ASz genoemde argumenten voor deze sluiting. Het is ons duidelijk dat deze stap niet lichtvaardig is gezet. Het Beatrixziekenhuis in Gorinchem heeft ons laten weten dat een vergelijkbaar beeld zich voordoet: de al wekenlang oplopende bezetting van IC- en gewone ziekenhuisbedden, door het relatief hoge aanbod van COVID-patiënten uit een deel van onze regio en een onevenredig hoge druk op het ziekenhuis en SEH, alsmede uitval en ziekte van hoogopgeleid personeel. We begrijpen ook het knelpunt dat volgens het ASz is ontstaan doordat het systeem van eerlijke spreiding van COVID-patiënten tussen ziekenhuiszen in de regio blijkbaar niet naar behoren werkt.

De keerzijde van dit door het ASz genomen besluit is helaas een ongewenste bijwerking, namelijk dat huisartsen nu gedwongen worden om te gaan ‘leuren’ met hun (ernstig zieke) COVID-patiënten. Onze ervaring daarbij tot nu toe is dat huisartsen steeds vaker van ziekenhuizen in de regio nul op het rekest krijgen, hetgeen tot nijpende situaties kan leiden. Ook de ambulancezorg in onze regio komt hierdoor ontegenzeggelijk onder druk te staan, waardoor de paraatheid afneemt en de aanrijtijden oplopen. Dit kan en mag niet de consequentie zijn. Het solidariteitsprincipe in de zorg is een groot goed, dus ook in de relatie tussen de eerste en tweede lijn!

Als zorgpartners in de regio maken wij onze bezwaren hierbij aan u kenbaar. Wij zullen graag met u kijken naar een passende oplossing die recht doet aan alle partijen.

Met vriendelijke groet,
Adrie Evertse
Voorzitter Crisisteam Zuid-Holland Zuid

Bij het Crisisteam Zuid-Holland Zuid zijn aangesloten:

• Regionale Huisartsen Organisatie DrechtDokters
• LHV Huisartsenkring Zuid-Holland Zuid
• Centrale huisartsenpost Huisarts en Zorg
• Zorggroep Hoeksche Waard
• Coöperatieve Huisartsenpost ’t Hellegat
• Zorggroep Haringvliet