DrechtDokters 078 202 00 40
078 202 00 20

Camelia Osanmaz

Lid MHB

Ik ben in maart 2019 praktijkhouder in Dordrecht geworden, nadat ik ruim 7 jaar als
waarnemer in de regio Breda had gewerkt. Als huisarts ben ik voorstander van de
zogenoemde integrale benadering van de patiënt, waarin communicatie en
samenwerking met andere disciplines centraal staat. Ik ben van mening dat
huisartsen mensen in hun geheel moeten zien; een patiënt is niet zijn of haar ziekte
en bestaat niet uit losse onderdelen. Binnen de MHB wil ik me inzetten voor een
goede samenwerking in de zorgketen (ziekenhuis, thuiszorgorganisaties en sociaal
domein) en het faciliteren van de huisarts in het algemeen.

Aandachtsgebieden

Faciliteren HA:

Continuïteit huisartsenzorg
Praktijkmanagement
Digitalisering
Commissie kwaliteit & veiligheid
Contacten ASZ