DrechtDokters 078 202 00 40
078 202 00 20

Palliatieve Kit nu ook in de Drechtsteden beschikbaar!

Palliatieve Kit nu ook in de Drechtsteden beschikbaar!

š˜Œš˜¦š˜Æ š˜®š˜°š˜°š˜Ŗ š˜³š˜¦š˜“š˜¶š˜­š˜µš˜¢š˜¢š˜µ
Huisartsen, apothekers en thuiszorgorganisaties hebben per 3 juli samenĀ de Palliatieve Kit voor de regio Drechtsteden e.o. beschikbaar gemaakt. 10 apotheken zijn inmiddels gestart met de uitgifte van de Palliatieve Kit en per 1 september volgen nog 12 apotheken.

De werkgroep vanĀ het Netwerk Palliatieve Zorg Dordrecht, Gorinchem & omstreken heeft de afgelopen maanden het protocol voorĀ de regio Drechtsteden e.o.Ā geschreven naar voorbeeld van het protocol van Huisarts en Zorg (HenZ) die in Gorinchem e.o. al enige jaren de kit met succes inzetten. ZorgverzekeraarĀ Coƶperatie VGZĀ benoemde dan ookĀ de inzet van de Palliatieve Kit als een voorbeeld van ‘Good practices’,Ā omdat de inzet een bewezen en succesvolĀ voorbeeld isĀ van goede zorg voor de patiĆ«nt, tegen lagere kosten.

In de werkgroep hebben we samengewerkt metĀ Apothekersorganisatie aan de Merwede,Ā DrechtDokters,Ā Rivas Zorggroep,Ā Lelie zorggroepĀ enĀ RST Zorgverleners.

De Palliatieve Kit is een box die preventief kan worden ingezet bij terminale palliatieve patiĆ«nten om snel te kunnen handelen als er een plotselinge verslechtering of een acuut probleem optreedt. De kit is een door de apotheek afgesloten box waarin medicatie, injectiematerialen, een butterfly en een urinekatheter met inbrengset zit.Ā Op basis vanĀ proactieve zorgplanning, dus vooruitkijkendĀ enĀ nadenkend over welke zorg erĀ in de toekomstĀ nodig kan zijn,Ā kan eenĀ huisarts de kit tijdig inzetten.Ā De ervaring leert dat dit rust geeft voor alle betrokkenen en de patiĆ«ntĀ en zijn familie in het bijzonder.

In het eerste half jaar zullen de apothekers de inzet van de Palliatieve Kit monitoren.Ā Aan het einde van het jaar volgt een evaluatie om te kijken of er nog aanpassingen nodig zijn. Zorgverzekeraar VGZ geeftĀ een vergoeding voor deĀ kit enĀ wordt betrokken bij de evaluatie van het gebruik van de kit.Ā De werkgroep volgt de ontwikkelingen die gaande zijn bij andereĀ zorgverzekeraars op de voet en hoopt dat zij het goede voorbeeld van VGZ zullen volgen.

Meer informatie en een infographic over alle voordelen van deze Palliatieve Kit vind je hier