DrechtDokters 078 202 00 40
078 202 00 20

Kom jij bij onze Cliëntenraad?

Kom jij bij onze cliëntenraad?

DrechtDokters is een sterke, aanspreekbare, regionale eerstelijnsorganisatie, die streeft naar kwalitatief hoogstaande, toekomstbestendige zorg in de regio Drechtsteden /West-Alblasserwaard. DrechtDokters bestaat uit een coöperatieve vereniging van vrijgevestigde huisartsen, een zorggroep en een huisartsenpost. 

In 2009 werd de zorggroep opgericht om de programmatische zorg aan patiënten met chronische ziekten te organiseren. Inmiddels zijn we uitgegroeid tot een regionale huisartsenorganisatie (RHO): een verzamelnaam voor organisatievormen op het gebied van regionale huisartsenzorg waarin activiteiten zijn gebundeld en die als aanspreekpunt voor derden (zoals andere zorgaanbieders, stakeholders en zorgverzekeraars) functioneren. 

DrechtDokters is een organisatie die initiatieven neemt en innoveert. Die ontwikkelingen monitort, ze samen met zorgpartners in de regio omzet in concrete afspraken en acties, en zich daarbij als betrouwbare en relevante partner opstelt. Op die manier zorgt DrechtDokters ervoor dat doelen worden gerealiseerd en dat de bij DrechtDokters aangesloten huisartsen worden ‘ontzorgd’, zodat zij meer tijd hebben voor patiëntenzorg. 

Patiëntveiligheid en een goede kwaliteit van zorg staan bij ons hoog in het vaandel. Door goed te luisteren naar onze patiënten en kritisch naar onze processen te kijken verbeteren wij continu onze zorg. We streven ernaar het patiënte perspectief beter in onze bedrijfsvoering in te bedden. Daarom hebben wij ervoor gekozen om dit jaar nog een cliëntenraad (conform de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz 2018) op te richten.

Onze visie op medezeggenschap: De diversiteit die onze regio zo uniek maakt wordt in de Raad vertegenwoordigd. De Raad is zo een goede afspiegeling van de bewoners van de regio. De Raad denkt mee bij het opstellen van het beleid en brengt vanuit het perspectief van de patiënten advies uit aan de raad van bestuur. Om dit tot een succes te maken wordt de Raad al in een vroeg stadium betrokken bij de beleidsvorming. Naast de verplichte onderwerpen verwachten wij tevens input van de Raad, zodat wij onze zorg zo goed mogelijk kunnen organiseren.

Herken je jezelf in dit profiel, dan zouden wij graag met je kennismaken.

Van leden van de cliëntenraad wordt verwacht dat zij:

 • geïnteresseerd zijn in de gezondheidszorg en in de huisartsenzorg in het bijzonder;
 • affiniteit hebben met een of meerdere zorgtypen in de huisartsenzorg, nl:
  • acute zorg;
  • ouderenzorg;
  • chronische zorg.
 • kennis hebben van actuele ontwikkelingen in de samenleving, met name in de zorg;
 • affiniteit hebben met bestuurlijke processen;
 • bereid zijn om vier tot zes uur per maand te besteden aan het vergaderen, het onderhouden van contacten, het voorbereiden en het uitvoeren van diverse taken;
 • bereid zijn scholing te volgen op het gebied van medezeggenschap;
 • een band hebben met en/of woonachtig zijn in de regio Drechtsteden / West-Alblasserwaard.

En dat zij:

 • in staat zijn voorstellen en andere stukken van de organisatie te lezen en zich hierover een visie te vormen, met name vanuit het cliëntenperspectief;
 • zich kunnen inleven in de belangen van cliënten, maar ook voldoende afstand kunnen nemen van persoonlijke belangen;
 • goed kunnen luisteren;
 • een positieve-kritische en open houding hebben, evenals het vermogen om – met een brede intergrale blik – hun mening te geven over het zorgbeleid van de organisatie;
 • kunnen investeren in het opbouwen en onderhouden met contacten met de achterban (patiënten);
 • oog hebben voor digitale ontwikkelingen;
 • doorzettingsvermogen hebben;
 • in teamverband kunnen functioneren.

Diversiteit

Voor de samenstelling van de cliëntenraad streven wij een zo groot mogelijke afspiegeling van onze patiënte doelgroep na.

Tijdsbesteding

Wij verwachten dat je gemiddeld 4 tot 6 uur per maand zult besteden aan je rol als lid van de cliëntenraad.

Vergoeding                                                                                                                                 

De vrijwilligersvergoeding voor leden van de cliëntenraad bedraagt € 1200,- per jaar. De vergoeding voor reiskosten bedraagt € 0,21 per kilometer.

Heb je belangstelling voor deze functie?                                                                         

Wil je meer informatie over deze functie? Neem dan contact op met Dannis van IJpen, bestuurssecretaris (tel: 078-2020040).
Als je wilt solliciteren, kun je je motivatie met CV sturen naar: personeelszaken@drechtdokters.nl