DrechtDokters 078 202 00 40
078 202 00 20

Intentieovereenkomst getekend: DrechtDokters en GGD ZHZ gaan samenwerken!

Het huidige zorglandschap vraagt in toenemende mate meer zelfredzaamheid van (toekomstige) senioren. Tegelijkertijd nemen de mogelijkheden om te participeren in de samenleving en de eigen levensloop te bepalen juist af. Het wordt lastiger om de juiste zorg te vinden. Immers, het aantal senioren en daarmee de zorgvraag stijgt, terwijl het aantal mensen dat in de zorg werkt daalt. Dat maakt het vinden van het vinden van de ‘juiste zorg’ moeizamer.

Zowel DrechtDokters als de GGD ZHZ houdt zich al langere tijd bezig met het vitaal ouder worden van volwassenen en senioren. Zij willen hen faciliteren om zolang mogelijk te doen wat zij zelf belangrijk vinden in het leven. Met het ondertekenen van een – voor Nederland unieke! – gezamenlijke intentieovereenkomst door medisch bestuurder Cees Bijl en directeur publieke gezondheid van de GGD ZHZ Cees Vermeer werd deze samenwerking vandaag formeel bekrachtigd.

De volgende stap is dat er een uitvoeringsprogramma wordt opgesteld, waarin verdere werkafspraken worden gemaakt. Bijvoorbeeld over gezamenlijke programma’s en projecten op het gebied van een gezonde leefstijl en een actieve voorbereiding op een volgende levensfase.

Na de ondertekening hield gastspreker Lea Bouwmeester een bezielend pleidooi voor een gevoel van zingeving onder senioren in de samenleving, onder andere door de terugkeer van kleinschalige netwerken. “Wie zich geliefd, gewaardeerd en onderdeel van een community voelt, in plaats van oud, eenzaam en afgeschreven, voorkomt fysieke en psychische klachten en daarmee de gang naar de huisarts.”

Lees ook: GGD ZHZ en DrechtDokters ondertekenen intentieverklaring ‘Vitaal ouder worden’