DrechtDokters 078 202 00 40
078 202 00 20

Aankondiging vertrek voorzitter Raad van Bestuur Henk Stout

Henk  Stout, voorzitter van de Raad van Bestuur bij DrechtDokters, heeft zijn vertrek aangekondigd. In een mail aan relaties schijft hij hierover het volgende:

“Gelet op de bijna 10 jaar waarin ik als voorzitter van de Raad van Bestuur leiding heb gegeven aan DrechtDokters en het (sowieso) aflopen van mijn huidige termijn op 1 juli 2023, zie ik het als een natuurlijk moment om mijn afscheid van DrechtDokters aan te kondigen. Op zijn vroegst 1 juli 2022 maar uiterlijk eind van dit jaar draag ik het stokje vol vertrouwen over aan een te werven opvolger, waarmee samen met mijn collega-bestuurder Cees Bijl de bestuurlijke continuïteit is gegarandeerd.

In goed overleg met de Raad van Toezicht heb ik besloten dat een vroegtijdige bekendmaking passend is. Het stelt de Raad van Toezicht in staat een zorgvuldig opvolgingsproces in gang te zetten. En het geeft mij de gelegenheid DrechtDokters te ondersteunen in een aantal belangrijke dossiers en de transitie naar nieuw leiderschap.

Ik ben bijzonder trots op DrechtDokters, de organisatie die er nu staat, de geweldige medewerkers en de hechte achterban die ons in staat heeft gesteld samen met u als relatie van DrechtDokters de afgelopen jaren bergen (met elkaar) te verzetten. De laatste twee ‘Corona’ jaren hebben dat eens te meer laten zien. De keerzijde van die jaren is dat de resultaten van onze strategie pas over mijn tweede termijn heen geboekt gaan worden. Iets wat ik uiteraard betreur maar dat me sterkt in de afweging om DrechtDokters die fase tijdig in te laten gaan met nieuw leiderschap.

Ik haal energie uit de samenwerking met u en mijn collega’s en zie daar ook voor de komende periode nog naar uit.”

Met vriendelijke groet,
Henk Stout
Voorzitter Raad van Bestuur

P.S.  Arjen Hakbijl, voorzitter van de Raad van Toezicht laat weten:
‘De Raad van Toezicht respecteert uiteraard het besluit van Henk Stout en heeft veel waardering voor alles wat hij heeft betekend en nog voortzet voor DrechtDokters. De Raad heeft alle vertrouwen in een goede transitieperiode.
Er zal een headhunter worden aangesteld die een wervingsproces zal opstarten voor een nieuwe voorzitter van de Raad van Bestuur, in samenspraak met de diverse geledingen en Cees Bijl, lid van de Raad van Bestuur.
De Raad dankt Henk Stout voor alles wat is gerealiseerd onder zijn leiding samen met de medebestuurder(s), MHB, huisartsen en medewerkers.
Zodra zicht is op benoeming van een opvolger en de timing daarvan, zal uiteraard ook informatie volgen over een passend afscheid van Henk.’