DrechtDokters 078 202 00 40
078 202 00 20

Jan de Wit

Lid MHB

In 1986 ben ik in de wijk Stadspolders te Dordrecht gestart als huisarts in een
nulpraktijk. Bestuurlijk heb ik in het verleden ervaring opgedaan bij de oprichting
van de huisartsenpost, in de Regionale Huisartsvereniging (RHV) en district
huisartsenvereniging (DHV); beide toen onderdelen van de LHV.

Als huisarts wil ik dicht bij de patiënt staan, laagdrempelig beschikbaar,
maar wel mijn grenzen bewaken. Samen met andere organisaties (ziekenhuis, GGZ, Thuiszorg etc.) de zorg optimaal organiseren. Daarom moeten we onszelf goed organiseren en de andere organisaties aanspreken op hun verantwoordelijkheid: kwaliteit leveren en beschikbaar zijn.
Contact houden met de achterban over hun zorgen en wensen is een belangrijke taak
van de MHB. Samen met de huisartsen een beleid opstellen, zodat de huisartsgeneeskunde
in onze regio toekomstbestendig is, zie ik als een belangrijke uitdaging.

Aandachtsgebieden

Chronische zorg / ouderenzorg