DrechtDokters 078 202 00 40
078 202 00 20

Hilda van den Oosterkamp nieuwe voorzitter Raad van Bestuur DrechtDokters

Mevrouw H.A. (Hilda) van den Oosterkamp (55 jaar) is per 1 oktober 2022 benoemd tot voorzitter van de Raad van Bestuur van DrechtDokters. Zij volgt daarmee Henk Stout op, die sinds 2012 deze functie heeft bekleed, en vormt samen met medisch bestuurder Cees Bijl vanaf 1 oktober 2022 de tweehoofdige Raad van Bestuur.

Hilda van den Oosterkamp is momenteel transitiedirecteur van het Korsakov Expertisecentrum Slingedael (behorend tot de Leliezorggroep). Daarnaast is zij lid van de Raad van Toezicht en voorzitter van de commissie Kwaliteit en Veiligheid van Stichting Sprank in Zwolle. Tijdens haar carrière heeft zij diverse rollen in care en cure vervuld waar steeds veel is samengewerkt met huisartsen en breder met de eerstelijn in diverse regio’s. Zij is zowel verpleegkundig en economisch als in zorgbestuur en toezicht geschoold.

De Raad van Toezicht is verheugd de komst van Hilda aan te kondigen. Voorzitter Arjen Hakbijl: “Met Hilda kunnen we een verbindende en deskundige voorzitter Raad van Bestuur aanstellen. Ze is bijzonder gemotiveerd om haar uitgebreide ervaring voor DrechtDokters in te zetten. Als Raad van Toezicht zijn wij ervan overtuigd dat zij, samen met Cees Bijl, DrechtDokters verder kan ontwikkelen en een belangrijke rol kan spelen in de uitdagingen die voor ons liggen. We wensen de beide leden van de Raad van Bestuur, samen met de medewerkers en de aangesloten huisartsen, een goede samenwerking en veel werkplezier toe. Tevens spreken we als Raad van Toezicht onze waardering uit voor alles wat is gerealiseerd onder de leiding van Henk Stout en bedanken we hem voor wat hij heeft betekend voor DrechtDokters.”

Hilda van den Oosterkamp: “In Nederland voelen we op dit moment gezamenlijk de noodzaak om ons te bezinnen op de vraag hoe de zorg op een verantwoorde en toekomstbestendige wijze kan worden ingericht. Dit geldt zeker ook voor de eerstelijnszorg. Het is me dan ook een genoegen om juist nu als voorzitter van de Raad van Bestuur te mogen starten bij DrechtDokters. Aansluitend bij de heldere en ambitieuze toekomstvisie die er al ligt, lever ik graag mijn bijdrage aan het verder uitbouwen van ‘waardegedreven zorg’. Dat vraagt om verbinding, dialoog, samenwerking en innovatie. Ik kijk er naar uit om dat samen met mijn collega-bestuurder en alle medewerkers van DrechtDokters vorm te geven.”